Posledný ročník štúdia na vysokej škole musíme už len vydržať?

Štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave by sa dalo prirovnať k jazde na húsenkovej dráhe. Prvé dva ročníky makáte ako fretky, je na vás vyvíjaný tlak. V treťom ročníku sa to ešte viac vystupňuje, kedy k „bežným“ činnostiam pribudne písanie bakalárky a zvládnutie regulérnych skúšok pred tými štátnymi. Štvrtý ročník môžem hodnotiť ako ten najlepší.…